Sig Sauer
Striker-Fired Subcompact Pistol
VS
Sig Sauer
Striker-Fired Compact Pistol
Dimensions
P365 XL P320 XCompact
Length 6.60" 7.00"
Height 4.80" 5.30"
Width 1.10" 1.30"
Weight 20.70 oz 25.30 oz
Barrel Length 3.70" 3.60"
Ammunition
P365 XL P320 XCompact
Calibers 9mm Luger
9mm Luger
Capacity 12 +1 (9mm Luger)
15 +1 (9mm Luger)
15 +1 (9mm Luger)
Details
P365 XL P320 XCompact
Manufacturer Sig Sauer Sig Sauer
Model P365 XL P320 XCompact
Trigger Striker-Fired Striker-Fired
Official Url www.sigsauer.com www.sigsauer.com
Compare More